Szczegóły ogłoszenia ZP/US-01/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-01/21

"Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Politechnika Częstochowska Uczelnią Dostępną""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 190,4 2021.03.19 240

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,3 2021.03.25 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 127,7 2021.03.19 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 docx 119,0 2021.03.19 80
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 docx 117,5 2021.03.19 41
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 docx 117,9 2021.03.19 73
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 docx 118,0 2021.03.19 35
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 5 docx 118,9 2021.03.19 39
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 6 docx 118,2 2021.03.19 35
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 7 docx 118,5 2021.03.19 39
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 8 docx 118,8 2021.03.19 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 120,0 2021.03.19 32
Projekt umowy docx 136,4 2021.03.19 35
Wykaz dostaw lub usług docx 119,3 2021.03.19 38
Wykaz osób docx 122,4 2021.03.19 36
Wzór Formularza oferty docx 142,3 2021.03.19 36
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 119,9 2021.03.19 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 123,1 2021.03.25 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 118,4 2021.04.01 27
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 122,3 2021.04.01 22

Pobierz wszystkie dokumenty