Szczegóły ogłoszenia ZP/D-03/A/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-03/A/21

"Dostawa projektora wraz z uchwytem i ekranem dla Działu Nauczania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówiemiu pdf 79,0 2021.03.05 302

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia pdf 35,3 2021.03.18 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 56,3 2021.03.05 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2021.03.05 32
Projekt umowy doc 79,0 2021.03.05 31
Protokól odbioru doc 40,0 2021.03.05 31
Wzór oferty na dostawy doc 53,0 2021.03.05 36
Zmieniony projekt umowy doc 79,5 2021.03.25 15
Zmieniony wzór oferty na dostawy doc 53,0 2021.03.25 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,8 2021.03.25 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ doc 21,6 2021.03.18 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,6 2021.03.30 16
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2021.03.30 15

Pobierz wszystkie dokumenty