Szczegóły ogłoszenia ZP/U-20/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-20/20

"Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 24,9 2020.12.29 203

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,3 2021.01.12 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,2 2020.12.29 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.12.29 32
Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1-7 docx 15,8 2020.12.29 74
Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 8-9 docx 16,0 2020.12.29 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.12.29 38
Projekt umowy zad. 1-7 doc 92,0 2020.12.29 39
Projekt umowy zad. 8-9 doc 92,0 2020.12.29 34
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,5 2020.12.29 33
Wykaz osób zad. 1-7 docx 22,5 2020.12.29 43
Wykaz osób zad. 8-9 docx 22,6 2020.12.29 34
Wzór formularza oferty doc 122,0 2020.12.29 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 25,1 2021.01.12 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,1 2021.01.19 28

Pobierz wszystkie dokumenty