Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-50/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-50/20

"Dostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor) dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 105,3 2020.12.18 234

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 55,5 2020.12.18 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.12.18 30
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,0 2020.12.18 32
protokół odbioru docx 18,0 2020.12.18 29
Szczegółowy opis zamówienia docx 32,0 2020.12.18 74
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2020.12.18 36
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,3 2020.12.18 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2021.01.21 5

Pobierz wszystkie dokumenty