Szczegóły ogłoszenia ZP/D-51/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-51/A/20

"Dostawa doposażenia mikroskopu SEM dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 129,7 2020.10.01 166

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (Zmiana 1) pdf 53,0 2020.10.08 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 53,5 2020.10.01 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.10.01 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2020.10.01 17
Projekt umowy zm. dn. 08.10.2020 r. doc 74,5 2020.10.01 11
Wzór oferty zm. dn. 08.10.2020 r. doc 59,5 2020.10.01 10
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2020.10.01 16

Zmiany specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.10.15 10

Pobierz wszystkie dokumenty