Szczegóły ogłoszenia ZP/D-16/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-16/20

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 59,4 2020.09.29 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 52,5 2020.09.29 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.09.29 22
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 docx 245,9 2020.09.29 61
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 doc 4099,0 2020.09.29 52
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 docx 77,6 2020.09.29 42
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 docx 44,0 2020.09.29 45
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 5 docx 425,2 2020.09.29 49
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 6 doc 470,0 2020.09.29 41
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 7 docx 143,4 2020.09.29 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2020.09.29 22
Projekt umowy doc 55,5 2020.09.29 25
Wzór formularza oferty doc 89,0 2020.09.29 26
Wzór protokołu odbioru doc 28,0 2020.09.29 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,1 2020.10.13 43

Pobierz wszystkie dokumenty