Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-06/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-06/20

"Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,7 2020.08.12 317

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 64,3 2020.08.12 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
9. Część C rzut 1 piętra pdf 349,4 2020.08.12 120
Część B rzut 1 piętra pdf 320,4 2020.08.12 110
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.08.12 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.08.12 54
PFU _D_69_09_07_2020 pdf 1209,6 2020.08.12 105
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.08.12 71
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,3 2020.08.12 55
Wzór umowy na roboty budowlane doc 149,0 2020.08.12 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.08.27 107

Pobierz wszystkie dokumenty