Szczegóły ogłoszenia ZP/D-30/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-30/A/20

"Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 21,7 2020.07.23 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,0 2020.07.23 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.07.23 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2020.07.23 12
Projekt umowy doc 69,0 2020.07.23 12
Wzór oferty doc 58,5 2020.07.23 12
Wzór protokołu odbioru docx 16,6 2020.07.23 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.08.04 3

Pobierz wszystkie dokumenty