Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-14/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-14/20

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,8 2020.07.21 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,0 2020.07.21 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.07.21 22
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.07.21 22
protokół odbioru docx 18,0 2020.07.21 21
Szczegółowy opis zamówienia docx 21,6 2020.07.21 39
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2020.07.21 23
Wzór umowy na dostawy doc 28,6 2020.07.21 24

Pobierz wszystkie dokumenty