Szczegóły ogłoszenia ZP/D-27/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-27/A/20

"Dostawa specjalistycznych przyrządów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2020.07.17 115

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,3 2020.07.28 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 56,3 2020.07.17 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.07.17 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2020.07.17 17
Projekt umowy doc 72,0 2020.07.17 18
Protokól odbioru doc 40,0 2020.07.17 19
Wzór oferty na dostawy doc 60,5 2020.07.17 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 26,4 2020.07.28 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2020.08.06 2

Pobierz wszystkie dokumenty