Szczegóły ogłoszenia ZP/D-26/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-26/A/20

"Dostawa termograwimetrycznego analizatora wilgoci dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 20,9 2020.07.14 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,6 2020.07.14 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.07.14 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.07.14 22
Projekt umowy doc 72,0 2020.07.14 19
Protokól odbioru doc 40,0 2020.07.14 20
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2020.07.14 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.08.04 3

Pobierz wszystkie dokumenty