Szczegóły ogłoszenia ZP/D-11/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-11/20

"Dostawa artykułów reklamowych projektu NAWA dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 151,1 2020.06.30 104

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (Zmiana 1) pdf 68,2 2020.07.02 32
Ogłoszenie UZP (Zmiana 2) pdf 73,9 2020.07.07 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,5 2020.06.30 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.06.30 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2020.06.30 23
Wzór formularza oferty doc 63,0 2020.06.30 42
Wzór protokołu odbioru doc 41,0 2020.06.30 26
Wzór umowy doc 66,0 2020.06.30 25

Pobierz wszystkie dokumenty