Szczegóły ogłoszenia ZP/D-23/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-23/A/20

"Dostawa przenośnego systemu do pomiaru respiracji gleby na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2020.06.04 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 106,7 2020.06.04 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 75,0 2020.06.04 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 76,2 2020.06.04 24
Projekt umowy doc 125,0 2020.06.04 25
Wzór oferty doc 106,0 2020.06.04 24
Wzór protokołu odbioru docx 67,8 2020.06.04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 69,1 2020.06.16 11

Pobierz wszystkie dokumenty