Szczegóły ogłoszenia ZP/D-18/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-18/A/20

"Dostawa trzech projektorów do sal wykładowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,1 2020.05.12 398

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,9 2020.05.12 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.05.12 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.05.12 133
Projekt umowy doc 72,0 2020.05.12 147
Protokól odbioru doc 40,0 2020.05.12 138
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2020.05.12 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2020.05.26 322

Pobierz wszystkie dokumenty