Szczegóły ogłoszenia ZP/D-03/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-03/20

"Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 158,0 2020.02.20 238

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) pdf 70,2 2020.02.25 28
Ogłoszenie UZP (Zmiana 2) pdf 69,5 2020.02.27 22
Ogłoszenie UZP (Zmiana 3) pdf 70,2 2020.03.05 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 57,4 2020.02.20 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.02.20 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2020.02.20 32
Projekt umowy doc 64,5 2020.02.20 26
Wzór formularza oferty doc 66,5 2020.02.20 44
Wzór protokołu odbioru doc 41,0 2020.02.20 23
Zdjęcia poglądowe - Zadanie 1 docx 2345,4 2020.02.20 66
Zdjęcia poglądowe - Zadanie 2 docx 1665,0 2020.02.20 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2020.03.10 35

Pobierz wszystkie dokumenty