Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-14/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-14/18

"Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2018.12.06 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2018.12.06 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.12.06 9
faktura i kolorystyka tapet do sali 107 docx 987,8 2018.12.06 13
opis przedmiotu zamówienia doc 48,0 2018.12.06 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.12.06 7
remont powłoki sal 107+ 210 przedmiar pdf 65,1 2018.12.06 21
sala 107 pdf 2474,1 2018.12.06 11
sala 107 dokumentacja zdjęciowa docx 1146,6 2018.12.06 17
sala 210 pdf 1086,8 2018.12.06 8
sala 210 dokumentacja zdjęciowa docx 1309,0 2018.12.06 9
schemat I piętra pdf 2086,8 2018.12.06 6
schemat II piętra pdf 1992,1 2018.12.06 6
schemat kolorystyki sali 107 docx 12,0 2018.12.06 7
specyfikacja doc 115,5 2018.12.06 9
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.12.06 7
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.12.06 8

Pobierz wszystkie dokumenty