Szczegóły ogłoszenia ZP/D-32/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-32/A/18

"Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2018.12.04 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 57,2 2018.12.04 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.12.04 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.12.04 10
Projekt umowy doc 85,5 2018.12.04 9
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2018.12.04 9
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.12.04 9

Pobierz wszystkie dokumenty