Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-13/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-13/18

"Remont pomieszczeń nr 8,9,10 na Wydziale Budownictwa"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2018.11.28 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,0 2018.11.28 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.11.28 65
opis przedmiotu zamowienia pdf 2752,0 2018.11.28 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2018.11.28 50
przedmiar pdf 2112,4 2018.11.28 112
STWiOR pdf 5349,0 2018.11.28 55
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.11.28 62
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2018.11.28 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.12.13 82

Pobierz wszystkie dokumenty