Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-23/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-23/18

"Dostawa przełącznika sieciowego dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,7 2018.11.21 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,4 2018.11.21 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,8 2018.11.21 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 39,3 2018.11.21 25
protokół odbioru docx 30,4 2018.11.21 21
Wzór oferty na dostawy doc 42,6 2018.11.21 27
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,8 2018.11.21 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 34,2 2018.11.26 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2018.11.29 20

Pobierz wszystkie dokumenty