Szczegóły ogłoszenia ZP/D-28/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-28/A/18

"Dostawa projektora dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2018.10.30 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,2 2018.10.30 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.30 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2018.10.30 27
Projekt umowy doc 85,5 2018.10.30 30
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2018.10.30 24
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.10.30 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.11.13 23

Pobierz wszystkie dokumenty