Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-11/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-11/18

"Budowa przyłącza światłowodowego sieci MSK CzestMAN do budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2018.10.25 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,6 2018.10.25 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.25 43
OPZ pdf 3929,1 2018.10.25 67
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2018.10.25 47
przedmiar pdf 31,3 2018.10.25 57
STWIOR pdf 131,2 2018.10.25 61
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.10.25 42
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2018.10.25 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.11.13 42

Pobierz wszystkie dokumenty