Szczegóły ogłoszenia ZP/D-27/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-27/A/18

"Dostawa i uruchomienie pieca komorowego w podczerwieni zasilanego elektrycznie i ekstensometru do badań wysokotemperaturowych dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,3 2018.10.25 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,4 2018.10.25 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.25 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.10.25 30
Projekt umowy doc 85,5 2018.10.25 26
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2018.10.25 30
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.10.25 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.11.06 18

Pobierz wszystkie dokumenty