Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-09/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-09/18

"Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - etap I."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2018.10.11 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,8 2018.10.11 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - branża budowlana pdf 8730,9 2018.10.11 8
Dokumentacja projektowa - branża elektryczna pdf 2016,5 2018.10.11 8
Dokumentacja projektowa - branża sanitarna pdf 6300,6 2018.10.11 10
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.11 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - I etap WE pawilon C pdf 66,6 2018.10.11 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.10.11 9
Przedmiar branża budowlana pdf 186,9 2018.10.11 9
Przedmiar branża elektryczna pdf 143,9 2018.10.11 10
Przedmiar branża saniitarna pdf 156,4 2018.10.11 8
STWiOR - roboty instalacyjne pdf 217,2 2018.10.11 9
STWiOR budowlanka pdf 363,0 2018.10.11 9
STWiOR roboty elektryczne pdf 227,9 2018.10.11 7
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.10.11 7
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.10.11 9

Pobierz wszystkie dokumenty