Szczegóły ogłoszenia ZP/U-17/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-17/18

"Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,7 2018.10.09 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 60,6 2018.10.09 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.09 9
Opis przedmiotu zamówienia doc 284,5 2018.10.09 15
Projekt_umowy doc 92,0 2018.10.09 11
Wykaz dostaw lub usług doc 21,3 2018.10.09 9
Wykaz urządzeń technicznych doc 31,0 2018.10.09 9
Wzór formularza oferty doc 64,0 2018.10.09 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,1 2018.10.11 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 106,5 2018.10.09 19

Pobierz wszystkie dokumenty