Szczegóły ogłoszenia ZP/D-26/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-26/18

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 62,0 2018.10.02 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 51,5 2018.10.02 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.10.02 24
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1 doc 56,0 2018.10.02 60
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2 doc 53,5 2018.10.02 49
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3 doc 63,5 2018.10.02 54
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4 doc 229,0 2018.10.02 47
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5 doc 268,0 2018.10.02 56
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6 doc 1903,0 2018.10.02 38
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 7 doc 106,0 2018.10.02 52
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 8 doc 23,0 2018.10.02 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2018.10.02 24
Projekt umowy doc 68,5 2018.10.02 24
Wzór formularza oferty doc 89,5 2018.10.02 25
Wzór protokołu odbioru doc 28,0 2018.10.02 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.10.16 47

Pobierz wszystkie dokumenty