Szczegóły ogłoszenia ZP/D-22/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-22/A/18

"Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2018.09.18 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,3 2018.09.18 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.09.18 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2018.09.18 60
Projekt umowy doc 85,5 2018.09.18 59
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2018.09.18 62
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.09.18 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2018.09.27 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.10.02 64

Pobierz wszystkie dokumenty