Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-10/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-10/18

"Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,9 2018.07.30 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 73,4 2018.07.30 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,7 2018.07.30 13
Formularz oferty i formularz cenowy docx 81,4 2018.07.30 22
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.07.30 14
protokół odbioru docx 37,4 2018.07.30 10
Wzór umowy na dostawy docx 74,4 2018.07.30 12
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1277,6 2018.07.30 49
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 165,8 2018.07.30 22

Pobierz wszystkie dokumenty