Szczegóły ogłoszenia ZP/D-15/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-15/A/18

"Dostawa pieca do stapiania szkła i wypału ceramiki dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2018.06.26 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,7 2018.06.26 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.06.26 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2018.06.26 28
Wzór oferty na dostawy docx 38,2 2018.06.26 26
Wzór umowy na dostawy doc 83,0 2018.06.26 24
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.06.26 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.07.05 18

Pobierz wszystkie dokumenty