Szczegóły ogłoszenia ZP/D-12/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-12/A/18

"Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 180,0 2018.06.13 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,4 2018.06.13 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.13 5
Formularz cenowy docx 52,2 2018.06.13 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,2 2018.06.13 5
Projekt umowy doc 72,0 2018.06.13 6
Wzór oferty doc 50,5 2018.06.13 5
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2018.06.13 5

Pobierz wszystkie dokumenty