Szczegóły ogłoszenia ZP/D-10/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-10/A/18

"Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,0 2018.06.13 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,6 2018.06.13 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.06.13 6
Opis przedmiotu zamówienia docx 15,2 2018.06.13 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.06.13 7
wzór oferty na dostawy docx 38,2 2018.06.13 6
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,0 2018.06.13 7
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.06.13 5

Pobierz wszystkie dokumenty