Szczegóły ogłoszenia ZP/D-10/A/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-10/A/18

"Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,0 2018.06.13 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,6 2018.06.13 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.06.13 38
Opis przedmiotu zamówienia docx 15,2 2018.06.13 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.06.13 36
wzór oferty na dostawy docx 38,2 2018.06.13 35
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.06.13 45
Zmieniony projekt umowy doc 83,0 2018.06.20 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,9 2018.06.20 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.06.26 30

Pobierz wszystkie dokumenty