Szczegóły ogłoszenia ZP/D-11/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-11/18

"Dostawa nowego samochodu osobowego do celów służbowych wyprodukowanego w roku 2018 -1 szt. dla Politechniki Częstochowskiej,"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,5 2018.06.06 147

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia docx 14,8 2018.06.15 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,5 2018.06.06 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.06.06 43
Opis techniczny samochodu osobowego docx 16,0 2018.06.06 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.06.06 44
Projekt umowy doc 66,5 2018.06.06 43
Protokół odbioru - wzór doc 35,5 2018.06.06 36
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 15,1 2018.06.06 62
Wzór formularza oferty doc 55,0 2018.06.06 50
Zmieniony Projekt umowy doc 78,0 2018.06.15 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,7 2018.06.13 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu skladania ofert doc 26,1 2018.06.15 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.06.21 38

Pobierz wszystkie dokumenty