Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-07/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-07/18

"Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,4 2018.05.16 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,6 2018.05.16 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,4 2018.05.16 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,2 2018.05.16 30
protokół odbioru docx 37,4 2018.05.16 26
Wzór oferty na dostawy doc 42,3 2018.05.16 26
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 51,0 2018.05.16 27
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 86,5 2018.05.16 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.05.24 35

Pobierz wszystkie dokumenty