Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-06/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-06/18

"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,3 2018.05.16 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 57,7 2018.05.16 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,8 2018.05.16 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,1 2018.05.16 15
Protokół odbioru - wzór docx 30,4 2018.05.16 13
Wzór oferty na dostawy doc 41,1 2018.05.16 14
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,8 2018.05.16 14
Załącznik - Szczegółowy opis zamówienia doc 88,5 2018.05.16 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.05.24 14

Pobierz wszystkie dokumenty