Szczegóły ogłoszenia ZP/D-06/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-06/18

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,3 2018.04.24 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,6 2018.04.24 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.04.24 39
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 doc 392,5 2018.04.24 101
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 doc 248,0 2018.04.24 83
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 doc 524,0 2018.04.24 79
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 4 doc 76,5 2018.04.24 76
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 5 doc 1925,0 2018.04.24 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,7 2018.04.24 34
Projekt umowy doc 52,0 2018.04.24 34
Wzór formularza oferty doc 72,0 2018.04.24 35
Wzór protokołu odbioru doc 27,5 2018.04.24 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2018.05.10 37

Pobierz wszystkie dokumenty