Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia  Przewidywany termin wszczęcia postępowania   Orientacyjna wartość zamówienia PLN(netto)   Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura 
1 Dostawa serwerów dostawa I kwartał 2019 r. 120 000,00 zł Przetarg nieograniczony
2 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa I kwartał 2019 r. 220 000,00 zł Przetarg nieograniczony
3 Prace budowlane związane z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa robota budowlana I kwartał 2019 r. 1 900 000,00 zł Przetarg nieograniczony
4 Dostawa systemu analizy gazów dostawa I kwartał 2019 r. 104 000,00 zł Przetarg nieograniczony
5 Dostawa papieru offsetowego i do druku cyfrowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I Kwartał 2019 r. 45 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
6 Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa I kwartał 2019 r. 180 000,00 zł Przetarg nieograniczony
7 Dostawa serwerów pamięci masowej. dostawa I kwartał 2019 r. 257 400,00 zł Przetarg nieograniczony
8 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa I kwartał 2019 r. 50 000,00 zł Przetarg nieograniczony
9 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa I kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
10 Dostawa systemu do pomiaru i respiracji gleby dostawa I kwartał 2019 r. 100 000,00 zł Przetarg nieograniczony
11 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa I kwartał 2019 r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
12 Usługa drukarska usługa I kwartał 2019 r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
13 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie prac budowlanych dot. zabezpieczeń p.poż. - DS. 5 MALUCH usługa I kwartał 2019 r. 160 000,00 zł Przetarg nieograniczony
14 Wymiana wkładu spalinowego w kominie - Ciepłownia Centralna robota budowlana I kwartał 2019 r. 169 000,00 zł Przetarg nieograniczony
15 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby serwerowni robota budowlana II kwartał 2019 r. 2 350 000,00 zł Przetarg nieograniczony
16 Dostawa miału węglowego  dostawa II kwartał 2019 r. 830 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
17 Dostawa twardościomierza dostawa II kwartał 2019 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
18 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa II kwartał 2019 r. 220 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
19 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa II kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
20 Dostawa teczek aktowych i wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2019 r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
21 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa II kwartał 2019 r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
22 Dostawa termograwimetru i spektometru FTIR dostawa II kwartał 2019 r. 360 000,00 zł Przetarg nieograniczony
23 Prace remontowe w budynku przy ul. Dąbrowskiego 73 (segm. E) robota budowlana II kwartał 2019 r. 130 000,00 zł Przetarg nieograniczony
24 Prace remontowe w zakresie zewnętrzne instalacji kanalizacji sanitarnej PCz robota budowlana II kwartał 2019 r. 98 000,00 zł Przetarg nieograniczony
25 Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego robota budowlana II kwartał 2019 r. 162 000,00 zł Przetarg nieograniczony
26 Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C oraz pomieszczeń na parterze segm. B budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego robota budowlana II kwartał 2019 r. 609 000,00 zł Przetarg nieograniczony
27 Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej dostawa II kwartał 2019 r. 420 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
28 Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego - segm. D robota budowlana II kwartał 2019 r. 284 000,00 zł Przetarg nieograniczony
29 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych  do AAS dla jednostek  organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej  dostawa II kwartał 2019 r. 10 000,00 zł Przetarg nieograniczony
30 Sukcesywna dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej   dostawa II kwartał 2019 r. 75 000,00 zł Przetarg nieograniczony
31 Sukcesywna dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej   dostawa II kwartał 2019 r. 70 000,00 zł Przetarg nieograniczony
32 Usługa drukarska usługa II kwartał 2019 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
33 Dostawa frezarki CNC dostawa III kwartał 2019 r. 240 000,00 zł Przetarg nieograniczony
34 Dostawa serwerów dostawa III kwartał 2019 r. 30 000, 00 zł  Przetarg nieograniczony
35 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa III kwartał 2019 r. 100 000,00 zł Przetarg nieograniczony
36 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa III kwartał 2019 r. 220 000,00 zł   Przetarg nieograniczony
37 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa III kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
38 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa III kwartał 2019 r. 20 000,00 zł   Przetarg nieograniczony
39 Prace budowlane w budynku Wydziału Budownictwa robota budowlana III kwartał 2019 r. 178 000,00 zł Przetarg nieograniczony
40 Prace remontowe na I i II piętrze DS. 7 HERKULES robota budowlana III kwartał 2019 r. 479 000,00 zł Przetarg nieograniczony
41 Prace remontowe w zakresie budynków Wydziału Zarządzania robota budowlana III kwartał 2019 r. 419 000,00 zł Przetarg nieograniczony
42 Prace remontowe w zakresie obiektów przy ul. Brzeźnickiej robota budowlana III kwartał 2019 r. 115 000,00 zł Przetarg nieograniczony
43 Roboty budowlane na IV piętrze budynku Biblioteki Głównej PCz - al.. Armii Krajowej 36 robota budowlana III kwartał 2019 r. 65 000,00 zł Przetarg nieograniczony
44 Usługa drukarska usługa III kwartał 2019 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
45 Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej dostawa IV kwartał 2019 r. 2 000 000,00 zł Przetarg nieograniczony
46 Dostawa serwerów dostawa IV kwartał 2019 r. 30 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
47 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).  dostawa IV kwartał 2019 r. 220 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
48 Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników dostawa IV kwartał 2019 r. 35 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
49 Dostawa urządzeń sieciowych. dostawa IV kwartał 2019 r. 20 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
50 Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach  Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2019 r. 175 000,00 zł Przetarg nieograniczony
51 Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Wydziału Elektrycznego robota budowlana IV kwartał 2019 r. 162 000,00 zł Przetarg nieograniczony
52 Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2019 r. 750 000,00 zł  Przetarg nieograniczony
53 Usługa dostępu do sieci PIONIER dla Politechniki Częstochowskiej usługa IV kwartał 2019 r. 564 000,00 zł zamówienie z wolnej ręki
54 Usługa drukarska usługa IV kwartał 2019 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
55 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki usługa IV kwartał 2019 r. 142 000,00 zł Przetarg nieograniczony
56 Wykonanie I etapu prac remontowych dot. zabezpieczeń p.poż. - DS. 5 MALUCH robota budowlana IV kwartał 2019 r. 925 000,00 zł Przetarg nieograniczony
57 Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dostawa VI kwartał 2019 r. 50 000,00 zł Przetarg nieograniczony