Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 Orientacyjna wartość zamówienia PLN(netto)

Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura

1

Dostawa serwerów

dostawa

I kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

2

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

I kwartał
2020

334 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

3

Dostawa serwerów

dostawa

I kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

4

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

I kwartał
2020

100 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

5

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

I kwartał
2020

11 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

6

Usługa drukarska

usługa

I kwartał
2020

30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

7

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

I kwartał
2020

550 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

8

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

I kwartał
2020

37 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

9

Meble

dostawa

I kwartał
2020

40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

10

Materiały reklamowe i promocyjne

dostawa

I kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

11

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

I kwartał
2020

64 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

12

Sukcesywna dostawa mieszanek gazowych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

I kwartał
2020

5 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

13

Sukcesywna dostawę ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

I kwartał
2020

4 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

14

Robot spawalniczy

dostawa

I kwartał
2020

300 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

15

Frezarki i tokarki

dostawa

I-II kwartał
2020

990 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

16

Usługi szkoleniowe dla studentów PCz

usługa

I-IV kwartał
2020

438 459,70 zł

usługa społeczna

17

Usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne, Usługi maintanance i suportu

usługa

I-IV kwartał
2020

991 589,36 zł

Przetarg nieograniczony

18

Usługi szkoleniowe dla pracowników PCz

usługa

I-IV kwartał
2020

611 479,24 zł

usługa społeczna

19

Zakup licencji, oprogramowania, modułów

dostawa

I, IV kwartał
2020

711 259,21 zł

Przetarg nieograniczony

20

Zakup sprzętu (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów, terminal, 2D, BT, WiFi, zasilacz, smycz, sprzęt do instalowania oprogramownia)

dostawa

I, IV kwartał
2020

323 137,34 zł

Przetarg nieograniczony

21

32-kanałowy system do skanowania ciśnienia

dostawa

II-III kwartał
2020

137 026,00 zł

Przetarg nieograniczony

22

Spektrometr FTIR

dostawa

II-III kwartał
2020

310 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

23

Dostawa miału węglowego

dostawa

II kwartał
2020

765 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

24

Dostawa twardościomierza

dostawa

II kwartał
2020

150 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

25

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

II kwartał
2020

334 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

26

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

II kwartał
2020

11 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

27

Usługa drukarska

usługa

II kwartał
2020

30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

28

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

II kwartał
2020

37 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

29

Meble

dostawa

II kwartał
2020

40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

30

Materiały reklamowe i promocyjne

dostawa

II kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

31

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem

dostawa

II kwartał
2020

430 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

32

Świadczenie Usług pocztowych

usługa

II kwartał
2020

350 000,00 zł

usługa społeczna

33

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

II kwartał
2020

100 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

34

Stanowisko laboratoryjne badawczo-dydaktyczne

dostawa

II kwartał
2020

300 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

35

Przystawka EDS

dostawa

II kwartał
2020

200 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

36

Systemdo pomiaru i respiracji gleby

dostawa

II kwartał
2020

110 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

37

Materace, koce i pościele

dostawa

II/III kwartał
2020r.

146 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

38

Dostawa papieru offsetowego i do druku cyfrowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

III kwartał
2020

85 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

39

Dostawa serwerów

dostawa

III kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

40

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

III kwartał
2020

100 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

41

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

III kwartał
2020

334 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

42

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

III kwartał
2020

11 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

43

Usługa drukarska

usługa

III kwartał
2020

40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

44

Świadczenie Usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej

usługa

III kwartał
2020

690 000,00 zł

usługa społeczna

45

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

III kwartał
2020

37 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

46

Meble

dostawa

III kwartał
2020

40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

47

Materiały reklamowe i promocyjne

dostawa

III kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

48

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

III kwartał
2020

120 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

49

 Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

dostawa

III kwartał
2020

2 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

50

Mikroskop skaningowy

dostawa

III kwartał
2020

800 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

51

System do zautomatyzowanej analizy i akwizycji danych pomiarowych pętli histerezy materiałów magnetycznie twardych

dostawa

I-III kwartał
2020

402 439,02 zł

Przetarg nieograniczony

52

Kula całkująca

dostawa

I-III kwartał
2020

121 951,22 zł

Przetarg nieograniczony

53

Układ bezpośredniego zasilania pojazdów EV

dostawa

I-III kwartał
2020

120 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

54

Dostawa serwerów

dostawa

IV kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

55

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (jednostki centralne, zestawy komputerów stacjonarnych, monitory, komputery przenośne, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, oraz drobny sprzęt komputerowy).

dostawa

IV kwartał
2020

334 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

56

Dostawa urządzeń sieciowych.

dostawa

IV kwartał
2020

11 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

57

Usługa drukarska

usługa

IV kwartał
2020

30 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

58

Dostawa tablic multimedialnych, ekranów, projektorów, rzutników oraz lamp do projektorów i rzutników

dostawa

IV kwartał
2020

37 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

59

Meble

dostawa

IV kwartał
2020

40 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

60

Materiały reklamowe i promocyjne

dostawa

IV kwartał
2020

32 500,00 zł

Przetarg nieograniczony

61

Kompleksowe sukcesywne świadczenie Usług cateringowych

usługa

IV kwartał
2020

220 000,00 zł

usługa społeczna

62

Sukcesywna Usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

usługa

IV kwartał
2020

350 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

63

Aparat do monitorowania CO2

dostawa

IV kwartał
2020

150 000,00 zł

Przetarg nieograniczony

64

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

dostawa

VI kwartał
2020

150 000,00 zł

Przetarg nieograniczony