Ogłoszenie

Inicjatywa CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło międzynarodowy konkurs pt. Inicjatywa CORNET na projekty badawcze.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-30-konkursie-63981/

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 września 2020 r. oraz w wersji papierowej 7 października 2020 r.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020