Ogłoszenie

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs „Rzeczy są dla ludzi”, który zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/rzeczysadlaludzi/

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 06.07.2020