Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór wniosków na

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami – CANALETTO.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków trwa do 19 marca 2021 roku do godz. 15:00.

Więcej informacji na stronie konkursu:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami-canaletto

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

Autor: WebAdmin, 08.02.2021