Ogłoszenie

V Konkurs TANGO

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu

w ramach Ścieżki A, B lub C.

Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego
z konkursów krajowych lub międzynarodowych NCN (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do złożenia wniosku w ramach Konkursu.

Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej
w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:

  • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
  • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition...

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania

w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 28.12.2020