Ogłoszenie

Inicjatywa ERA-NET ENERDIGIT,
1. konkurs (MICall20)

14 grudnia 2020 r. uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Ogólne cele projektu:

  • Zwiększyć rozwój i wykorzystanie najnowszych cyfrowych innowacji i rozwiązań
    w dziedzinie energii
  • ułatwiać dobrze ugruntowane, otwarte i zharmonizowane rynki, które lepiej łączą sektor TIK i energię
  • podnoszenie wiedzy i świadomości decydentów, organów regulacyjnych
    i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie rozwiązań cyfrowych.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu  (www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020)

Nabór wniosków będzie trwał od 14 grudnia 2020 r. do 6 maja 2021 r., godz. 14:00. Data obowiązkowej rejestracji w systemie 17 lutego 2021 r. godz. 14.00.

Zainteresowane organizacje mogą wziąć udział w webinarium informacyjnym w ramach zaproszenia, które odbędzie się 13 stycznia 2021 r. 

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-inicjatywie-era-net-enerdigit-1-konkurs-micall20-65965/

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 16.12.2020