Centrum Zarządzania Projektami

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

24 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/reg18/

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni

7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 – Ścieżka I.

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 – Ścieżka II.

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 – Ścieżka III.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami dostępnymi na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Strony