Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Konkurs: Projekty aplikacyjne – ogłoszenie konkursu nr 1/4.1.4/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w kolejnym konkursie pn. „Projekty aplikacyjne” (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim. Na konkurs przeznaczone zostało 100 mln PLN.

Wnioski można składać od 1 do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/

Autor: WebAdmin, 03.06.2020

Ogłoszenie

Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs i zaprasza do składania wniosków w ramach Programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytoryczne zarządzanie Projektem.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy,
  • wypłaty stypendiów doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree,
  • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kierunek-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich-nabor-do-programu-ster-otwarty

Autor: WebAdmin, 02.06.2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa informujemy, że od dnia 18 marca do odwołania pracownicy Centrum Zarządzania Projektami pracują w trybie pracy zdalnej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo w godzinach 8-14, a na wszelkie zapytania staramy się odpowiadać najszybciej jak to możliwe. O wszystkich zmianach będziemy informowali na bieżąco. Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Autor: WebAdmin, 09.04.2020

Ogłoszenie

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć informacje dotyczące KONKURSU w ramach POWER, dotyczącego współpracy szkół zawodowych z wyższymi wraz z harmonogramem naborów wniosków. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie w linku poniżej.

https://efs.men.gov.pl/nabory/konkurs-wypracowanie-i-upowszechnienie-przykladowych-rozwiazan-w-zakresie-wspolpracy-szkol-zawodowych-z-wyzszymi-ii-edycja/?fbclid=IwAR2M4q8RV2AOlxw9Jq33H2BmrxUAaQCihmxOWjeJVN4FxStjUXJRpapM9vU

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Ogłoszenie

Po raz kolejny NAWA zaprasza polskie uczelnie do składania wniosków w Programie KATAMARANchoć tym razem wyłącznie na realizację wspólnych studiów II stopnia.
Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej. Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni. 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-katamaran-wesprze-realizacje-wspolnych-studiow-ii-stopnia-nabor-2020-otwarty?fbclid=IwAR3d2hZlY9vm7WnXlGrkzJsTjsFc7_YunyimRbOAT0XaMt9xFFhJ5nFQEqA

 

Autor: WebAdmin, 01.04.2020

Strony