Zasady podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia przez cudzoziemców

Kandydatów na studia prosimy o kontakt z Biurem Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej  w celu ustalenia ścieżki rekrutacji!!!
 
Biuro Studentów Zagranicznych
e-mail: iso@adm.pcz.pl
tel. +48 34 32 50 402

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 190/2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zobacz i pobierz