Szkolenia/Prezentacje MNiSzW

Wprowadzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce