Studia Podyplomowe - wiadomości ogólne

Studia podyplomowe mogą podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Uczestnictwo w nich jest odpłatne. Podstawowym zadaniem studiów podyplomowych jest:
 

 • pogłębianie wiedzy, doskonalenie kwalifikacji oraz dokształcanie,
   
 • aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
   
 • poszerzenie i uzupełnienie wykształcenia,
   
 • zapoznanie się z nowymi technologiami i osiągnięciami nauki i techniki,
   
 • zdobycie wykształcenia w nowych kierunkach i specjalnościach.


Studia podyplomowe organizowane są na zlecenie zakładów pracy bądź na indywidualne zgłoszenia kandydatów. Program studiów podyplomowych skierowany jest do szerokiego kręgu absolwentów zarówno uczelni technicznych jak również uniwersytetów oraz innych typów wyższych szkół.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni.
 


Informacji o studiach podyplomowych udzielają jednostki organizacyjne prowadzące studia
oraz Dział Nauczania tel. 34 325-03-68, 34 325-02-81

 

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 225/2017/2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych wprowadzonego Uchwałą nr 93/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku z późniejszą zmianą (Uchwała nr 209/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku)
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 209/2017/2018 z dnia 27.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 93/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 94/2016/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 93/2016/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Zobacz i pobierz
Regulamin studiów 4.21 MB pdf Pobierz
zmiana w Załączniku do Uchwały nr 54/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 263.89 KB pdf Pobierz