Rekrutacja na studia doktoranckie

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa:

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 185/2017/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 184/2017/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 Zobacz i pobierz

Rekrutację na studia III stopnia przeprowadza się w systemie IRK - informacja na stronie rekrutacja.pcz.pl


Rejestracja kandydatów na studia III stopnia w systemie IRK rozpoczyna się w dniu  
18 czerwca 2018 r. od godziny 8:00, a kończy się 20 września 2018 r. o godzinie 23:00. 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyjęcie na studia III stopnia kandydat składa do właściwego wydziału:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki tel. (34) 325-05-97
   - do 21 września 2018 r.
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów tel. (34) 325-06-60
- do 21 września 2018 r.
Wydział Infrastruktury i Środowiska tel. (34) 325-04-66, 325-04-60 
- do 21 września 2018 r.
Wydział Zarządzania tel. (34) 325-08-74
- do 21 września 2018 r. (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Wydział Elektryczny tel. (34) 325-08-33
- do 21 września 2018 r. (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację i decyduje o przyjęciu na studia III stopnia. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia.
Decyzja Rektora jest ostateczna.