Rekrutacja cudzoziemców na podstawie umów międzynarodowych

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów międzynarodowych lub umów zawieranych przez Politechnikę Częstochowską:
  • jako stypendyści strony polskiej lub
  • na zasadach odpłatności lub
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę lub
  • jako stypendyści uczelni.
Kwalifikacja cudzoziemców na podstawie umów odbywa się na zasadach określonych w tych umowach. 
LLP ERASMUS jest jednym z najbardziej znanych programów mających na celu wymianę studencką i podejmowanie kształcenia w Polsce w ramach umów międzynarodowych.  
Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na następujących stronach: