Rekrutacja cudzoziemców na podstawie decyzji Rektora PCz

Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków do podejmowania studiów wyższych na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub zrezygnowali z takiej możliwości, mogą  ubiegać się o przyjęcie na podstawie decyzji Rektora Politechniki Częstochowskiej: 
  1. na zasadach odpłatności lub
  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub
  3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę lub
  4. jako stypendyści uczelni.
Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w Politechnice Częstochowskiej na zasadach odpłatności.
W szczególnych przypadkach Rektor może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. 
Rekrutacja cudzoziemców na podstawie decyzji Rektora trwa do 30.09.2015 r.