Rekrutacja cudzoziemców na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • jako stypendyści strony polskiej lub
  • na zasadach odpłatności lub
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub 
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronach: