Rekrutacja cudzoziemców - akty prawne

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 108/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie wprowadzenia Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zobacz i pobierz
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 946.47 KB pdf Pobierz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych 38.03 KB pdf Pobierz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych 32.81 KB pdf Pobierz